Startsidan CURRYLINJER BERÖR OSS ALLA
 

Nästa fullmåne:

2017-04-11
kl. 08:09

2017-05-10
kl. 23.43

2017-06-09
kl. 15:11

2017-07-09
kl. 06:08

2017-08-07
kl. 20:12

2017-09-06
kl.09:04

2017-10-05
kl. 20:41
 

CURRYLINJER VID FULLMÅNE
VID FULLMÅNE FÖRSVINNER CURRYLINJERNA EN STUND
- EN HÄNDELSE SOM BÖR UPPLEVAS

 

Jag har mött många kursdeltagare som har sagt: Visst känns currylinjerna vid mätning och allt verkar fungera bra, men nu har jag följt en currylinje vid tiden för en fullmåne och det var häftigt, för att inte säga en skakig upplevelse.

Du börjar med att mäta upp en currylinje var som helst. Gärna på ett stort golv. Du identifierar den så att Du är säker på att det är en currylinje och inget annat som till exempel en vattenledning eller elledning. Är Du osäker på hur identifieringen genomförs, så är tekniken utförligt beskriven i CURRYLINJER BERÖR OSS ALLA DEL 1.

Överst till vänster på denna sida finns de aktuella fullmånetiderna. Det är den tid då månen är full och ska börja att avta. Tiden gäller för Stockholm. Bor Du västerut får Du räkna med någon till några minuters fördröjning. Örebro är ungefär 9 minuter efter, Göteborg lite mer, kanske 15 minuter. Jag kommer varje månad att lägga in nästa fullmånetid på den här sidan, så att Du kan fortsätta Dina studier. Som Du ser så inträffar fullmåne vid olika tider på dygnet. Ibland är det en tid som passar dig, ibland inte.

Du återvänder nu till Din uppmätta currylinje. Du ställer dig i currylinjen med näsan i linjens riktning några minuter före fullmånetiden. Du känner att Dina vinkelpekare skakar. Currylinjen känns skakig och lite olustig i kroppen. När den rätta tiden kommer så går Dina vinkelpekare ut i neutralläge och blir stilla. Nu blir allt mycket lugnt och stilla och Du kan nu lätt stå kvar där currylinjen var. Efter ungefär 10 minuter så är currylinjen åter tillbaks och allt är som vanligt igen. Jag berättar lite mer om effelterna vid fullmåne i CURRYLINJER BERÖR OSS ALLA DEL 2

Som bekant så påverkar fullmånen många olika områden i vår omgivning. Tidvattnet är bara en del av alla effekter. Har Du svårt att sova vid fullmåne, så kan det finnas flera naturliga förklaringar. En kan vara currylinjens förändring. Här har vi ett intressant ämne att studera. Jag vet att det är mycket folk som går ut och studerar olika saker i vår omgivning vid fullmåne. Myrorna brukar alltid lägga sin myrstig i en currylinje. Vid fullmåne då currylinjen försvinner så stannar myrorna på stigen. En vetenskaplig teori är att flyttfåglar navigerar efter currylinjer. Då kan också effekten bli att fåglarna landar under fullmånefasen. Det finns ingen currylinje att följa och då är det bättre att landa en stund och inte riskera att flyga fel.

Det är mycket lite forskat i ämnet så här kan Du hitta ett eget område att studera. Lycka till med Dina studier av fullmåneeffekten!
Erik Welamson