CURRYLINJER BERÖR OSS ALLA
 
 Startsidan

CURRYLINJER är uppkallade efter Dr. Manfred Curry som återupptäckte dom 1950.
CURRYLINJER är inte elektromagnetiska eller radioaktiva och kan inte mätas med kända instrument. Du använder Din kropp som instrument och vinkelpekarna visar vad Din kropp känner.

 
  MER INFORMATION OM CURRYLINJER
 

CURRYLINJEN kan ses som en ungefär halvmeter bred osynlig vägg. Hos oss är avståndet mellan linjerna 4 meter i båda riktningarna. På så vis bildar currylinjerna ett rutmönster på marken med rutstorleken 4 X 4 m. Där två currylinjer korsar varandra uppstår ett currykryss. Dessa platser är speciellt ohälsosamma eftersom två currylinjer samverkar där. Det är alltså i första hand currykryssen som vi bör undvika att vistas länge i.

Vistas vi länge på en currylinje eller ännu värre ett currykryss förlorar vår kropp kraft. Vi arbetar sämre, vi sover dåligt. Currylinjen flyttar sig inte utan ligger fast. Det kan räcka med att vi flyttar skrivbordet, sängen eller TV-fåtöljen bara en meter för att vi ska känna en tydlig förbättring i välbefinnandet.

Våra förfäder kände väl till currylinjer. Husen byggdes så att väggarna placerades i currylinjerna och på så vis blev rummet fritt från dessa. Detta har utförts under flera tusen år fram till 1700-talet. Gamla husgrunder vittnar om detta. I dag är det djur och växter som tillämpar tekniken, t.ex. lövträd böjer åt sidan. I vårt samhälle är currylinjerna ganska okända, men intresset från allmänheten är mycket stort. Du ska naturligtvis gå till doktorn om Du tycker att detta behövs. Men det kan inte vara fel att testa detta.

Att vara kritisk till currylinjerna är bara bra. Det bevisar bara att vi inte behöver tro på currylinjer för att kunna mäta dessa. Tvärtom så tror jag att kvalitén på Dina mätningar blir högre om Du samtidigt ifrågasätter det hela. Det är viktigt att Du tar Dig tid och får känna hur ett currykryss känns i verkligheten. Det ger åtskilligt mer än att bara läsa om detta.

Ibland kommer det påståenden om att currylinjer inte finns och att det hela är ovetenskapligt. Men kom då ihåg en viktig sak. Dom som påstår detta har bara läst en massa utredningar av varierande slag. Utredningar som är så bristfälliga att dom saknar vetenskapligt värde. Jag har föreslagit säkrare tester, men det har man inte ens svarat på. Mycket märkligt!

Jag är ofta ute och berättar om currylinjer och har då ett uppmätt currykryss på golvet där intresserade med vinkelpekare själva kan känna på currykrafterna. Jag har märkt att intresset för currylinjer är mycket stort i det Svenska samhället. En kunskap som delvis har varit bortglömd i 300 år är på väg att tas fram igen.

Erik Welamson